DOMOV
   
IZGUBA PODATKOV    
LABORATORIJ
POSTOPKI REŠEVANJA
OBNOVA PODATKOV
POKVARJEN TRDI DISK
KAKO DELUJE TRDI DISK
TRDI DISKI
SPOMISKI MEDIJI
CENIK
ZAKAJ MAITIM?
REFERENCE
KONTAKT

      ...

      ...

      ...

      ...
  Untitled Document
PROFESIONALNI POSTOPKI REŠEVANJA PODATKOV
     
  Vse okvare trdega diska niso vedno nujno tudi usodne za vaše podatke. V večini primerov so odstotkovne možnosti za rešitev podatkov z okvarjenega diska izjemno visoke. V Maitimu jih rešimo skoraj v vsakem primeru, ne glede na to, za kakšno napako diska gre. Seveda le v primeru, da se držite nasvetov in okvarjen disk takoj dostavite našim strokovnjakom.   
  Predpregled trdega diska

 
  Pri predpregledu trdega diska ocenimo vrsto napake, ki je lahko:

- elektronska: kadar je v disku prišlo do okvare katerega izmed elektronskih elementov na tiskanem vezju ali na ojačevalcu diskovnih glav.
- mehanska: v primerih, ko na primer odpove motor diska ali pa gre za fizično poškodbo glave, podatkovne površine glave ali mehanizma za krmiljenje glave.
- logična: v primerih, ko disk sicer še vedno deluje, vendar podatki, shranjeni na njem, niso več dostopni.

 
  Ocenitev stroškov

 
  Pri trdih diskih s simptomi, kot sta nevrtenje plošč in glasno »klokotanje« oziroma ropotanje, gre najverjetneje za okvaro elektronike bralno-zapisovalnih glav, motorja ali poškodbo magnetnega medija.
Po ocenitvi napake o ugotovitvah poročamo stranki. Obvestimo jo o odstotkovnih možnostih za rešitev njenih podatkov, o času, ki ga bo zahtevalo popravilo, in o približni višini stroškov, ki bodo nastali med postopkom. Če se stranka strinja z okvirnimi stroškovnimi in časovnimi pogoji, se lotimo reševanja podatkov.

 
  Laboratorijsko reševanje podatkov

 
  Maitimov posebni laboratorij in oprema sta v veliki meri rezultat domačega znanja. V laboratorijsko reševanje dobimo največ prav trdih diskov, predvsem zaradi visokih zahtev tehnologije diskovnih pogonov. Sicer pa je laboratorij namenjen tudi reševanju podatkov z zgoščenk, dvd-jev, tračnih nosilcev, flash pomnilnikov, ZIP enot itn. Laboratorij je izjemno sterilno okolje (Class 100 Room), kjer zamenjujemo okvarjene dele v notranjosti diskov, kloniramo diske (»imaging the drive«) in po potrebi opravljamo rekonstrukcije logike medijev.

Več o posebnem laboratoriju za reševanje podatkov.

 
  Postopki reševanja podatkov

 
  V mnogih primerih reševanje podatkov vključuje zamenjavo poškodovanih delov diska z novimi, kjer je sterilnost delovnega okolja še posebno pomembna, saj gre za neposredni poseg v notranjost diska. Ko je laboratorijski poseg končan, napravimo popolnoma identično kopijo podatkov. V računalniškem žargonu tej kopiji pravimo klon podatkov. Nato vsakič testiramo tudi dostopnost obnovljenih podatkov in jih v zaključni fazi shranimo na spominski medij primerne velikosti. To je ponavadi zgoščenka, DVD ali pa novi trdi disk.

Sodobni trdi diski so sicer presenetljivo močni in vzdržljivi, pogosto so sposobni prenesti sunke tudi do 300 G, kljub temu pa lahko dovolj močan udarec zaniha glave ali celo plošče. V takem primeru lahko glava zadene v ploščo iz iz nje izbije delec, ki pa ponavadi povzroči nadaljnje verižno izbijanje delcev feromagnetnega nanosa ter seveda zapisanih podatkov.

Sicer pa je uspešnost postopka odvisna tudi od tipa diska, saj je vsak trdi disk optimiziran tako, da brezhibno deluje le s svojimi prvotnimi glavami, firmware zapisom in tako imenovano »Bad Block« listo. To pomeni, da njegovih okvarjenih delov ni vedno mogoče samo zamenjati z enakimi deli z drugega, nepoškodovanega diska, četudi imata zamenjana dela isto komponentno številko.

 
  Reševanje podatkov s trdih diskov

     
  Različne vrste diskovnih napak zahtevajo različne delovne postopke, vsi postopki pa zahtevajo profesionalno opremo, vrhunsko poznavanje tehnologije in sledenje novostim na tem področju.